מפתחות ציבוריים

Keys
0xABC29ACE מפתח נוכחי (תפוגה 2018-08-10)
0x23220E21 מפתח ישן (תפוגה 2008-08-10)

http://www.chenlevy.com/keys/ English